Wijzigingen in speelkalender!

Door een verplaatsing van het jazz D\'Nova optreden zijn er speeldagen gewijzigd:

- op donderdag 10 maart en zaterdag 12 maart kunnen we wél badmintonnen
- op dinsdag 19 april, donderdag 21 april en zaterdag 23 april kunnen we niet spelen

De website kalender is reeds aangepast.