Afspraken

Voor de goede orde op en rond de badmintonvelden zijn hier enkele afspraken, zodat iedereen een fijn gevoel overhoudt aan zijn sport.
 

Sporthal


De gebruikers komen met een positieve, louter sportieve ingesteldheid naar de sporthal. Ander niet-sportief gedrag wordt niet getolereerd. De gebruikers begeven zich niet in de opbergruimte indien dit niet nodig is. Het materiaal wordt steeds terug opgeborgen op de juiste plaats. Roken en het gebruik van kauwgom is in de sporthal verboden.
Iedere schade, aangebracht aan de sportinfrastructuur, moet worden gemeld aan de zaalwachter. Hij zal hiervan verslag uitbrengen aan de sportfunctionaris. 
De gebruikers parkeren hun wagen op de daartoe voorziene parking.

Algemeen

De eerst aanwezige leden zetten samen met een zaalwachter de zaal klaar, d.w.z. palen zetten en netten opspannen, het informatiebord ophangen en de doos met shuttles voor de jeugd klaarzetten. Diegenen die de zaal als laatste verlaten, helpen bij het opruimen. Er wordt van iedereen verwacht dat men hierbij een handje toesteekt. Lege drankflessen en afval worden meegenomen zodat de zaal ordelijk achterblijft. Men start tijdig met opruimen zodat de volgende sporters op tijd kunnen beginnen. Het verlengen van de speeltijd buiten de uurkalender is niet toegelaten.
Dagen en speeluren zijn terug te vinden op de kalender. Binnen die uren kan ieder lid altijd komen spelen. Reserveren is niet vereist maar trainingsessies hebben wel voorrang. Heb je geen speelpartner? Geen probleem, als je even afwacht is er altijd wel iemand om mee te spelen. 
Sportiviteit is erg belangrijk. Er mogen bv. geen enkelwedstrijden gespeeld worden als er anderen aan de zijlijn staan te wachten. Als een terrein slechts met twee bezet wordt, is het vanzelfsprekend dat wachtende of nieuw binnengekomen spelers de andere helft innemen. Wanneer alle terreinen bezet zijn, moet men na het beëindigen de wedstrijd spontaan het terrein verlaten zodat de wachtenden ook een wedstrijd kunnen spelen. Hierdoor ontstaat er rotatie zodat iedereen vrij vlug en verscheidene malen na elkaar op een speelveld kan.
Er wordt niet over de terreinen gelopen als er badminton gespeeld wordt. Dit hindert de spelers en kan gevaarlijk zijn.

Materiaal

Badminton is een sport waarbij men vrij moet kunnen bewegen. Men draagt dus sportkledij (geen jeans e.d). en degelijk dichtgeknoopte indoor-sportschoenen die de speelvloer niet beschadigen.
De club heeft reserverackets ter beschikking voor nieuwe spelers of in geval van materiaalpech. Men kan ze vragen aan iemand van het bestuur. Gelieve hier zorg voor te dragen en ze op het einde terug te bezorgen!
Shuttles zijn ten laste van de spelers. Alleen tijdens de trainingen worden de shuttles voorzien door de club. Voor de jeugd staat er een doos met gebruikte shuttles ter beschikking. Aan de volwassen leden vragen we hierin de gebruikte, maar nog bruikbare shuttles te deponeren.
In de club kunnen ook plastic shuttles aangekocht worden aan 10 euro per koker.

Nieuwe leden: ‘drie weken op proef ’.

Kandidaat leden moeten zich de eerste keer verplicht aanmelden bij één van de bestuursleden. Zij krijgen dan een informatiebundel en moeten een formulier met identiteitsgegevens en aanvangsdatum invullen. Na ten laatste drie weken loopt de proefperiode af en beslist de geïnteresseerde om al dan niet lid te worden. Men is pas lid na betaling én nadat wij de volledig ingevulde aansluitingsformulieren in ons bezit hebben (belangrijk voor de verzekering!).

Ongevallen en verzekering

BCK heeft een sportongevallenverzekering via Badminton Vlaanderen. Ieder nieuw lid is vanaf het eerste moment verzekerd. De verzekeringsbijdragen zijn begrepen in het lidgeld. Alle schadegevallen die buiten de sportongevallenverzekering vallen, zijn ten laste van de leden. Het bestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen die geen betrekking hebben op het badmintonnen. Hierom vragen wij uitdrukkelijk aan de ouders van onze jeugdspelers erop toe te zien dat hun kinderen wel degelijk in de zaal aanwezig zijn en ‘badmintonnen’.
De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Wij raden aan geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.
Indien men tijdens de speeluren, op een tornooi of tijdens de competitie een kwetsuur oploopt, dient men dit zo vlug mogelijk te laten weten aan één van de bestuursleden, die de nodige papieren kan bezorgen.


Door lid te worden van de club, verklaart men zich akkoord met deze afspraken.