Bericht vanwege sportdienst: éénrichtingsverkeer Zeypestraat

Naar aanleiding van de werken door Fluvius aan de gasleidingen op de Haachtsesteenweg en de zijstraten, is er een tijdelijke omleiding van kracht voor ongeveer 15 werkdagen.

De Zeypestraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer, komende vanaf de Haachtsesteenweg richting Langestraat. Deze regeling geldt zolang de werken in het voorste gedeelte van de Zeypestraat bezig zijn.