Eindeseizoensetentje

Geen BBQ dit jaar, wel een PizzaParty!
Place to be: chalet van de tennis op zaterdag 30 juni vanaf 18u.
De inschrijvingen worden afgesloten op 23 juni.